درخواست عضویت

در راستای تحقق اهداف انجمن، عزیزان همراه می توانند با عضویت در انجمن بلاکچین ایران در دوره ها، مراسم و دیگر رویدادهای انجمن با دریافت تخفیف حضور یابند و از مزایای ویژه بهره مند شوند. همچنین اعضا حق مشارکت و انتخاب هیئت مدیره را خواهند داشت.

برای عضویت خواهشمند است پس از پرداخت حق عضویت، فرم عضویت را تکمیل نمایید.

    با اعلام آمادیی و عضویت در کارگروه های فوق شما به انجمن کمک می کنید تا رسالت خود هرچه بهتر به سرانجام برساند و در تصمیم گیری ها در موضوعات مرتبط سهیم خواهید بود.