لیست هشدار

حوزه رمزارزها و فناوری بلاکچین با نوآوری های خیره کننده و فرصت سازی های بی بدیلش همه را مجذوب خود ساخته، این جذب روی دیگری نیز دارد و مانند سیاه چاله سرمایه های مردم را در خود می بلعد. افراد سودجو همیشه در کمین اند و از کمبود آگاهی مردم سواستفاده می کنند.
انجمن بلاکچین ایران تلاش دارد تا با روشن کردن چراغ قرمز، حساسیت مردم را نسبت به پروژه های لیست شده در این صفحه افزایش دهد.

کسب و کار ها و پروژه ها براساس موارد زیر در “لیست هشدار” انجمن قرار می گیرند و به صورت مستمر بروزرسانی می شوند.

 • با توجه استقبال و درخواست مردمی .
 • کلاهبرداری پروژه یا کسب و کار محرز شده باشد.
 • پروژه هایی که فاقد مجوزهای لازم جهت فعالیت اند.
 • رفتارهای فریب کاری و عوام فریبی در عملکرد مشاهده شود.
 • اگر دروغ و خلافی از طرف پروژه اظهار شده باشد.
 • کارشناسان خبره به انجمن اطلاع دهند.
 • پشتوانه مبهم، عدم شفافیت، مدل و فناوری ضعیف.
*توجه: هدف انجمن نسبت دادن اتهام کلاهبرداری به این پروژه ها نیست، تصمیم در مورد وقوع یا عدم وقوع جرم با قاضی است، هدف انجمن اعلام هشدار به کاربران برای هشیار بودن در مورد احتمال بالای از دست دادن سرمایه و ریسک بالای این پروژه ها است.

چشم و گوش هم باشیم. اگر پروژه ای مشکوک مشاهده کردید و در لیست انجمن نیافتید، حتما از طریق فرم زیر اطلاع دهید.
همچنین در صورتی که فکر می کنید موردی اشتباها به لیست اضافه شده لطفا در فرم ذکر بفرمایید تا مجدد بررسی شود.

 • انواع فایل های مجاز : pdf, jpg.
  لطفا تمامی مطالب را در قالب یک فایل بارگذاری نمایید.
 • صرفا جهت تماس و تکمیل اطلاعات
نام پروژه یا کسب و کارحوزه فعالیتوب سایتنماد/توکنتاریخ ورودی
نام پروژه یا کسب و کارحوزه فعالیتوب سایتنماد/توکنتاریخ ورودی

*شِیدکوین: به توکنی اطلاق می شود که احتمال شیادی در آن رویت شده یا فعالیتش با اقدامات فریبکارانه همراه بوده یا فاقد ارزش اقتصادی یا با ریسک بالا ارزیابی شده است. تداعی کلمه Sh*coin