آموزش
برگزاری دوره آموزشی
جهت شرکت ثبت نام کنید

با توجه به درخواست و استقبال مشتاقان در خصوص برگزاری دوره های آموزشی حوزه رمزارز ها و بلاکچین، انجمن فناوران زنجیره بلوک در راستای اهداف ترویجی، دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته برگزار می نماید تا ضمن انجام رسالت خویش، موجب تسریع فراگیر شدن فناروی بلاکچین در کشور شود.

متقاضیان عزیز می توانند در صورت تمایل به شرکت در دوره های آموزشی از طریق فرم زیر ثبت نمایند.