کارگروه ها

مطابق نتایج انتخابات کارگروه ها در ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ و مصوبه هیئت مدیره مبنی بر پنج نفره شدن اعضای کارگروه، نتایج به شرح زیر اعلام می شود:

کارگروه تبادل:
مرتضی موذنی
امید میر عالی
ابولفضل عباسی
مهدی عسکری
علی کورشی

 

کارگروه استخراج:
آقای علی بابک نیا
عیسی صالحیان
مسیح علوی
محمئ صادق کاشفی
امیرحسین لیلاییون

کارگروه توکن‌سازی و زیر ساخت:
محمد طهرانی
محمد حسن دوست محمدی
حبیب ابوقداره
علیرضا زجاجی
آرمان امینی