حفاظت شده: درخواست ثبت نام اشخاص حقوقی در اکوسیستم بلاکچین