تمدید عضویت
1 درخواست تمدید عضویت
2 پرداخت
 • شرایط و نحوه عضویت

  به نام خدا

  انجمن فناوران زنجیره بلوک، سازمانی مردم نهاد، غیرسیاسي و غیرانتفاعي است که با هدف آشناسازی اقشار جامعه با این فناوری، در گستره ملی، با مجوز وزارت کشور و در محدوده قوانین جمهوری اسلامي ایران فعالیت می کند.

  لطفاً پس از مطالعه دقیق اساسنامه انجمن در صورتیکه مایلید به عضویت این انجمن در آیید و دست در دست هم برای رشد این صنعت در کشور تلاش کنیم، لطفا به این نکات توجه کنید:
  "مطالعه اساسنامه"

  مطابق با ماده ده اساسنامه انجمن انواع عضویت به این شرح است:

  رسمي(فناور) : عبارت است از افرادی که دارای شرایط عضویت هستند ایشان دارای حق رای و کاندیداتوری می باشند.
  غیررسمی(عادی) : عبارت است از افرادی که فاقد شرایط عضویت هستند ولیکن می توانند در پیشبرد اهداف مثمر ثمر واقع شوند ایشان فاقد حق رای و کاندیداتوری هستند.

  همچنین مطابق همین ماده، شرایط عضویت اعضای رسمی که دارای حق رای در انجمن هستند به این شرح است:

  1-پذیرش اساسنامه
  2-تابعیت ایرانی
  3-حداقل سن 18سال
  4-پرداخت حق عضویت
  5-حداقل دو سال فعالیت مستمر و موثر در صنعت بلاکچین با ارائه گواهی پنج نفر از اعضای رسمی
  6- اعلام هیات مدیره

  توجه به این نکته مهم است که از آنجا که مطابق آئین نامه وزارت کشور، اشخاص حقوقی امکان عضویت در سازمانهای مردم نهاد را ندارند، انجمن تنها می تواند پذیرای اشخاص حقیقی برای عضویت در انجمن باشد.

  حق عضویت سالیانه مطابق مصوبه مورخ  1398/5/16 هیئت مدیره به شرح زیر است:

  نوع عضویت: حق عضویت سالیانه
  رسمی: 19,000,000 ریال
  غیر رسمی: 2,500,000 ریال

  اگر دارای شرایط فوق هستید، باعث افتخار ما خواهد بود که دست شما را برای پیوستن به انجمن خودتان به گرمی بفشاریم.