عضویت عادی
1 نحوه و شرایط عضویت
2 ارسال و پرداخت
 • به نام خدا

  انجمن فناوران زنجیره بلوک(بلاکچین)، سازمانی مردم نهاد، غیرسیاسي و غیرانتفاعي است که با هدف آشناسازی اقشار جامعه با این فناوری، در گستره ملی، با مجوز وزارت کشور و در محدوده قوانین جمهوری اسلامي ایران فعالیت می کند.

  عضویت غیر رسمی: این نوع عضویت از نوع عادی بوده و به منزله حمایت از انجمن و اهداف آن می باشد. همچنین با عضویت عادی در اولیت دعوت نامه، مشارکت در رویدادها و دیگر برنامه های انجمن قرار خواهید گرفت و می توانید از مزایا زیر بهره مند شوید.
  • عضویت در خبرنامه
  • اولویت در دعوت و امکان حضور با تخفیف در دوره های آموزشی
  • اولیوت و دعوت در دورهمی های انجمن
  • حضور با کد تخفیف در بسیاری از رویدادهای انجمن و دیگر همکاران این حوزه

  لطفاً پس از مطالعه دقیق اساسنامه انجمن در صورتیکه مایلید به عضویت این انجمن در آیید و دست در دست هم برای رشد این صنعت در کشور تلاش کنیم، لطفا به این نکات توجه کنید:
  "مطالعه اساسنامه"

  مطابق با ماده ده اساسنامه انجمن انواع عضویت به این شرح است:

  رسمي(فناور) : عبارت است از افرادی که دارای شرایط عضویت هستند ایشان دارای حق رای و کاندیداتوری می باشند.
  غیررسمی(عادی) : عبارت است از افرادی که فاقد شرایط عضویت هستند ولیکن می توانند در پیشبرد اهداف مثمر ثمر واقع شوند ایشان فاقد حق رای و کاندیداتوری هستند.

  مطابق همین ماده، شرایط عضویت اعضای غیر رسمی که دارای حق رای در انجمن هستند به این شرح است:

  1- پذیرش اساسنامه
  2- تابعیت ایرانی
  3- حداقل سن 18سال
  4- پرداخت حق عضویت
  5- اعلام هیات مدیره
  توجه به این نکته مهم است که از آنجا که مطابق آئین نامه وزارت کشور، اشخاص حقوقی امکان عضویت در سازمانهای مردم نهاد را ندارند، انجمن تنها می تواند پذیرای اشخاص حقیقی برای عضویت در انجمن باشد.

  حق عضویت سالیانه مطابق مصوبه مورخ  1398/5/16 هیئت مدیره به شرح زیر است:

  نوع عضویت: حق عضویت سالیانه
  غیر رسمی: 2,500,000 ریال

  اگر دارای شرایط فوق هستید، باعث افتخار ما خواهد بود که دست شما را برای پیوستن به انجمن خودتان به گرمی بفشاریم.