فرم مشارکت در خصوص ابلاغیه خود تنظیمگری

عنوان : اخذ پیشنهادات همکاران تبادل در خصوص ابلاغیه جدید خودتنظیمگری کسب و کارهای تبادل در تشکل ها

با توجه به ارائه این ابلاغیه به تشکل های رونوشت شده در آن، از کلیه همکاران و فعالان در زمینه تبادل دعوت به عمل می آوریم تا نظرات خود را در خصوص این ابلاغیه به کارگروه تبادل ارسال نمایند. در نظرات خود میتوانید موارد زیر را مد نظر قرار داده یا اشاره ای به موضوعات مهم، پیشنهادات یا انتقادات خود داشته باشید.