اعلام لیست دستگاه های استخراج رمزارز موجود در کشور