اعلام لیست دستگاه های استخراج رمزارز موجود در کشور

مهلت اعلام مدل دستگاه به اتمام رسیده است. به زودی لیستی از دستگاه های معرفی شده از انجمن به وزارت صمت در این صفحه اعلام می شود.