مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن در تاریخ ۱۸ شهریور از ساعت ۵ تا ۷ بعد از ظهر به صورت ترکیبی آنلاین و حضوری در محل دفتر جدید انجمن سالن همابش ها، کارخانه نوآوری و به صورت آنلاین در live.rayshomar.ir  برگزار می شود.

ورود به پخش زنده جلسه : https://live.rayshomar.ir

برای ثبت آرا : نرم افزار رای شمار 
لینک نصب برنامه  https://rayshomar.ir/About/Help

زمان شرکت در انتخابات ۱۷ الی ۱۹ می باشد.

خارج از زمان اعلام شده امکان ثبت آرا وجود ندارد.

**توجه : سایت پخش زنده جلسه مستقل از نرم افزار ثبت آرا (رای شمار)  است و کاربر می بایست در هر دو پلتفرم ورود (login) نماید.

*جهت ورود به استریم جلسه از آدرس زیر استفاده بفرمایید.

https://live.rayshomar.ir

جلسه خصوصی است از این رو افراد زمان ورود می بایست از نام کاربری و رمز عبور استفاده نمایند:

نام کاربری: “شماره تلفن همراه”

رمز عبور: ” کد ملی”

* برای ثبت آرا از سامانه رای شمار استفاده می شود.

نیازی به ثبت نام نیست واعضا از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت، می توانند با شماره موبایل اعلامی به انجمن وارد شوند و رای خود را ثبت نمایند.

پیامک شرکت در انتخابات برای همه اعضای رسمی ارسال می شود.

این پیامک به شماره ای که اعضا در زمان ثبت نام عضویت در سایت اعلام نموده اند، ارسال می شود.

جهت اطلاعات بیشتر از نحوه استفاده سامانه رای شمار می توانید به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

https://rayshomar.ir/About/Help

اعضای محترم می بایست در مدت نیم ساعت تا چهل دقیقه پس از شروع برنامه، حضور خود را در اپ رای شمار اعلام نمایند و در صورت حضور حداقل ۱۰۴ عضو جلسه رسمیت خواهد یافت و آغاز خواهد شد.

بنا بر نتیجه رای گیری مورخ ۱۴/۰۶/۱۴۰۰ در سامانه رای شمار به شماره گزارش RPN-52491147 آقایان عباس آشتیانی، محمدحسن محمدی اردهالی، محمد عباس شرقی، علی بابک نیا به عنوان هیات رئیسه مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ انتخاب و در جلسه داخلی خود، آقایان عباس آشتیانی را به عنوان رئیس، محمدحسن محمدی اردهالی را به عنوان منشی، محمد عباس شرقی را به عنوان ناظر اول ، و علی بابک نیا را به عنوان ناظر دوم انتخاب کردند.

دریافت فایل گزارش انتخابات هیئت رئیسه مجمع عمومی

۳ انتخابات برای هیات مدیره و بازرسان در روز مجمع خواهیم داشت:

۱- انتخابات هیات مدیره:

در انتخابات هیئت مدیره اعضا می توانند ۵ نفر از بین نامزدها انتخاب نمایند.

۵ نفر اول با بیشترین آراء، هیئت مدیره منتخب خواهند بود.

۲- انتخابات اعضای علی البدل هیات مدیره:

انتخابات بعدی  انتخاب برای جایگاه علی البدل هیئت مدیره است که اعضا می توانند از بین اسامی، ۲ نامزد انتخاب نمایند.

۲ نفر اول با بیشترین آراء اعضای  علی البدل هیئت مدیره خواهند بود.

تمامی نامزد های هیئت مدیره به صورت پیش فرض در لیست اسامی علی البدل نیز می توانند انتخاب شوند مگر آنکه نامزد قبلا مشخص کرده باشد که صرفا در یکی از این دو جایگاه آمادگی دارد.

اگر نامزد در هر دو انتخابات هیئت مدیره و علی البدل رای آورد، می تواند در جایگاه هیئت مدیره قبول مسئولیت کند و نفر بعدی در لیست آرای علی البدل انتخاب خواهد شد.

۳- انتخابات بازرسان

برای جایگاه بازرس نیز اعضاء می توانند دو نفر به عنوان بازرس انتخاب نمایند.

۲ نفر اول به ترتیب آراء، بازرس اصلی و بازرس علی البدل انجمن خواهند بود.

مطابق با ماده ۱۸ اساسنامه:

مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره ۱: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد .

تبصره : ۲رئیس هیات مدیره رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد .

لذا بنا بر این ماده اساسنامه:

همه اعضاء مگر کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان می توانند کاندید هیات رئیسه مجمع عمومی شوند.

اعضای هیات مدیره فعلی منعی برای کاندید شدن برای هیات رئیسه ندارند، مگر رئیس هیات مدیره که نمی تواند برای ریاست مجمع عمومی کاندید شود.

به دلیل وضعیت بحرانی کرونا؛ انتخاب هیات رئیسه طبق تقویم اعلامی قبلی و هماهنگی با وزارت کشور، چهار روز پیش از مجمع عمومی و داخل نرم افزار رای شمار انجام گرفت و در تاریخ ۱۴ شهریور از ساعت ۵ تا ۷ به صورت آنلاین در پلتفرم انتخابات برگزار و هیات رئیسه مجمع معلوم شد. نتیجه آن به شرح زیر است:

آقای عباس آشتیانی – رئیس هیئت رئیسه مجمع
آقای محمد حسن محمدی اردهالی – منشی جلسه
آقای محمد شرقی – ناظر
آقای علی بابک نیا – ناظر

در روز مجمع عمومی هیات رئیسه به صورت حضوری در محل انجمن حاضر شده و با همراهی نماینده وزارت کشور و تیم اجرائی انجمن برگزاری مجمع به صورت آنلاین را هدایت خواهند کرد.

زمان بندی های نهایی به شرح زیر است:

– مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن با دستور های زیر در تاریخ ۱۸ شهریور از ساعت ۵ تا ۷ بعد از ظهر به صورت ترکیبی آنلاین و حضوری در محل دفتر جدید انجمن، کارخانه نوآوری و سایت انجمن برگزار می شود.

– در جلسه حضوری مجمع افراد زیر در محل کارخانه نوآوری حضور خواهند داشت:

۱-هیات رییسه مجمع که در تاریخ ۱۴ شهریور انتخاب شده اند

۲- نماینده وزارت کشور

۳- کادر اجرائی برگزار کننده انتخابات

– بقیه دوستان به صورت آنلاین در پلتفرم انتخابات که در سایت انجمن مشخص می شود، حضور خواهند داشت.

– بنا به نظر نماینده حقوقی وزارت کشور دلیلی برای سلب حق رای دادن اعضای جدید که تا پیش از جلسه انتخاب هیات رئیسه (۱۴ شهریور) حق عضویت خود را پرداخت کرده اند وجود ندارد. لذا  آخرین لیست اعضای رسمی که در تاریخ ۱۴ شهریور حق عضویت های خود را پرداخت کرده اند، بسته شده و این افراد برای حضور در مجمع عمومی و رای در انتخابات محق هستند.

– لیست کاندیداهای هیات مدیره و بازرسین نیز در تاریخ ۱۴ شهریور بسته  شد.

– کلیه مراحل این فرآیند با نمایندگان وزارت کشور بررسی و مورد تایید قرار گرفته است.