زیست بوم بلاکچین ایران

 

داده های گردآوری شده در این نقشه (نگاشت)، تنها بخشی از اطلاعات موردنیاز شما و نه تمامی آن بوده و نیازمند راستی آزمایی های بیش تر است.
انجمن برای درستی داده های ثبت شده تلاش نموده و نسبت به نادرستی احتمالی آن ها از خود سلب مسئولیت می نماید. شخصاً نسبت به درستی اطلاعات، خود تحقیق لازم بعمل آورید.

لوگونام تجاریحوزه فعالیتوب سایت
لوگونام تجاریحوزه فعالیتوب سایت

نمایش 46 - 60 از 112

 حوزه فعالیت وب سایت نام تجاری لوگو
تبادل - سکوی تبادلaltex.irALTEXلوگو
مدیریت سرمایه - سبدگردانیbinvest.financeبینوستلوگو
توکن ها - توکن پشتوانه سرویسxiroco.comXirocoلوگو
حقوقی - موسسهzarnetwork.comشبکه زرلوگو
آموزش - موسسهkarizacademy.irKariz Academy inلوگو
مدیریت سرمایه - سبدگردانیciva.financeسیوا فایننسلوگو
رسانه - آنلاینsurnet.orgبنیاد بلاکچین سورلوگو
رسانه - آنلاینsigmamedia.irسیگمالوگو
رسانه - آنلاینjanati.ir@janatifard.irلوگو
نرم افزار و ابزار- خدمات نرم افزاریsorinapp.comسورینلوگو
نرم افزار و ابزار- خدمات نرم افزاریcrypto-bot.tradeکریپتوباتلوگو
نرم افزار و ابزار - ابزارهای مالیpishro-asak.comپیشروآساکلوگو
تبادل - OTCcoinnik.comکوین نیکلوگو
پرداخت - پرداخت خارجیnikpardakht.comنیک پرداختلوگو
رسانه - آنلاینiranital.comایرانیتاللوگو
 حوزه فعالیت وب سایت نام تجاری لوگو