حفاظت شده: درخواست ثبت نام اشخاص حقیقی در اکوسیستم بلاکچین